വിജ്ഞാന കലവറ > എസ് ഐ ഇ പി > സർവവിജ്ഞാനകോശം >

തിരയൽ

പുതിയ തിരയൽ

പ്രയോഗത്തിലുള്ള ഫില്‍റ്റര്‍:


ഫലങ്ങൾ 1-5/ 5 (തിരയൽ സമയം: 0.003 സെക്കൻറുകൾ).

തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉള്ളടക്കങ്ങൾ:

ശീർഷകംവിഷയം - വർഗീകരണംവിവരണം - സംഗ്രഹം
ഉപനാഹംപ്രയുക്തശാസ്ത്രം-വൈദ്യശാസ്ത്രം-ആയുര്‍വേദംദേഹത്തിൽ സ്വേദാർഹങ്ങളായ രോഗങ്ങളുള്ള സ്ഥാനത്തു മരുന്നുകൾ അരച്ചുവച്ചുകെട്ടുന്ന ചികിത്സാരീതി
ആവിസ്നാനംപ്രയുക്തശാസ്ത്രം-വൈദ്യശാസ്ത്രം-ആയുര്‍വേദംആയുര്‍വേദത്തിലെ സ്വേദനം (വിയര്‍പ്പിക്കല്‍) എന്ന ക്രിയാക്രമത്തിന്റെ ഒരു വകഭേദം.
അരിഷ്ടംപ്രയുക്തശാസ്ത്രം-വൈദ്യശാസ്ത്രം-ആയുര്‍വേദംദ്രവരൂപത്തില്‍ തയ്യാറാക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ആയുര്‍വേദൗഷധ കല്പന.
ആയുര്‍വേദഗ്രന്ഥങ്ങള്‍പ്രയുക്തശാസ്ത്രം-വൈദ്യശാസ്ത്രം-ആയുര്‍വേദംഔഷധചികിത്സാപ്രധാനവും ശാസ്ത്രചികിത്സാപ്രധാനവുമായ അനേകം ഗ്രന്ഥങ്ങള്‍ ആയുര്‍വേദത്തിലുണ്ട്.
ആഹാരവിധികള്‍, ആയുര്‍വേദത്തില്‍പ്രയുക്തശാസ്ത്രം-വൈദ്യശാസ്ത്രം-ആയുര്‍വേദംആയുര്‍വേദത്തില്‍ പരാമര്‍ശിക്കുന്ന ആഹാരവിധികള്‍.
ഫിൽറ്റർ ക്രമീകരിക്കുക: (Add filters:) സെർച്ച്‌ ഫലം വിപുലീകരിക്കുവാൻ ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക.