വിജ്ഞാന കലവറ > എസ് ഐ ഇ പി > സർവവിജ്ഞാനകോശം > മാനവികം > രാഷ്ട്രമീമാംസ >

താങ്കൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉള്ളടക്കം

ശീർഷകം: ഇടക്കാല ഗവണ്‍മെന്റ്, 1947 ലെ
മറ്റു ശീർഷകങ്ങൾ: Interim Government
ലേഖകൻ: കേരള സംസ്ഥാന സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം പത്രാധിപ സമിതി
പ്രസിദ്ധീകരണ തിയതി: 2011
പ്രസാധകർ: കേരള സംസ്ഥാന സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
സംഗ്രഹം: 1946 സെപ്തംബർ മുതൽ 1947 ആഗസ്റ്റ് 15ന് വരെ ഇന്ത്യയിൽ നിലവിലിരുന്ന ഗവൺമെന്റ്. ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലം,രൂപവത്കരണം, വർഗീയ കലാപങ്ങൾ, ലീഗിന്റെ പങ്കാളിത്തം, പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവ വിശദമാക്കുന്നു.
ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ശേഖരം: രാഷ്ട്രമീമാംസ

ഉള്ളടക്കത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഫയലുകൾ:(Files in This Item:)

ഫയൽ നമ്പർ വിവരണം Sizeഫോർമാറ്റ്‌
1 24.5 KBMicrosoft Wordഡൗണ്‍ലോഡ് Preview