വിജ്ഞാന കലവറ > എസ് ഐ ഇ പി > സർവവിജ്ഞാനകോശം > ശാസ്ത്രം > ജീവശാസ്ത്രം > സസ്യശാസ്ത്രം >

താങ്കൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉള്ളടക്കം

ശീർഷകം: അവകര്‍ത്തനം, സസ്യങ്ങളില്‍
മറ്റു ശീർഷകങ്ങൾ: Pruning in plants
ലേഖകൻ: കേരള സംസ്ഥാന സർവവിജ്ഞാനകോശം പത്രാധിപ സമിതി
പ്രസിദ്ധീകരണ തിയതി: 2009
പ്രസാധകർ: കേരള സംസ്ഥാന സർവവിജ്ഞാനകോശം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
സംഗ്രഹം: കൃഷി ചെയ്യപ്പെടുന്ന സസ്യങ്ങളുടെ ഉത്പാദനശേഷി വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും നിയതമായ ആകൃതി രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനും വേണ്ടി കായിക ഭാഗങ്ങളെ നിയന്ത്രിതമായ രീതിയിൽ മുറിച്ചുകളയുന്ന പ്രക്രിയ. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഫലവൃക്ഷങ്ങൾ, വേരുകോതൽ തുടങ്ങിയവയെക്കുറിച്ച് ഈ ലേഖനത്തിൽ വിവരിക്കുന്നു.
ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ശേഖരം: സസ്യശാസ്ത്രം

ഉള്ളടക്കത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഫയലുകൾ:(Files in This Item:)

ഫയൽ നമ്പർ വിവരണം Sizeഫോർമാറ്റ്‌
1 14.5 KBMicrosoft Wordഡൗണ്‍ലോഡ് Preview