വിജ്ഞാന കലവറ > എസ് ഐ ഇ പി > സർവവിജ്ഞാനകോശം > മാനവികം > വിദ്യാഭ്യാസം >

താങ്കൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉള്ളടക്കം

ശീർഷകം: അക്കാദമി
മറ്റു ശീർഷകങ്ങൾ: Academy
ലേഖകൻ: കേരള സംസ്ഥാന സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം പത്രാധിപ സമിതി
പ്രസിദ്ധീകരണ തിയതി: 2007
പ്രസാധകർ: കേരള സംസ്ഥാന സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
സംഗ്രഹം: കലാഭിവൃദ്ധിയേയും കലാഭ്യസനത്തേയും ലക്ഷ്യമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കലാകാരൻമാരുടെ ഒരു സ്ഥാപനം. കലകളുടേയും ശാസ്ത്രത്തിന്റെയും ഒരു ഉപരിപഠനകേന്ദ്രം. ഗ്രീക്ക് അക്കാദമിയുടെ ആവിർഭാവം, മറ്റു പ്രാചീന സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചും പ്രതിപാദിക്കുന്നു.
ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ശേഖരം: വിദ്യാഭ്യാസം

ഉള്ളടക്കത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഫയലുകൾ:(Files in This Item:)

ഫയൽ നമ്പർ വിവരണം Sizeഫോർമാറ്റ്‌
1 57 KBMicrosoft Wordഡൗണ്‍ലോഡ് Preview