വിജ്ഞാന കലവറ > എസ് ഐ ഇ പി > സർവവിജ്ഞാനകോശം > മാനവികം > രാഷ്ട്രമീമാംസ >

താങ്കൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉള്ളടക്കം

ശീർഷകം: അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനകള്‍
മറ്റു ശീർഷകങ്ങൾ: International Organizations
ലേഖകൻ: കേരള സംസ്ഥാന സർവവിജ്ഞാനകോശം പത്രാധിപ സമിതി
പ്രസിദ്ധീകരണ തിയതി: 2007
പ്രസാധകർ: കേരള സംസ്ഥാന സർവവിജ്ഞാനകോശം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
സംഗ്രഹം: പരമാധികാര സ്വഭാവമുള്ള രാഷ്ട്രങ്ങൾ ചേർന്ന് രാഷ്ട്രീയവും സാമ്പത്തികവും സൈനികവും സാമൂഹികവും സാംസ്കാരികവുമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കു വേണ്ടി രൂപവത്കരിക്കുന്ന സംഘടനകൾ. ഇവയുടെ ആവിർഭാവം, ആദ്യകാല സംരഭങ്ങൾ, യു.എൻ-ന്റെ കീഴിലുള്ള സംഘടനകൾ, സാമ്പത്തിക രാഷ്ട്രീയ സൈനിക സാമൂഹിക ലക്ഷ്യങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള സംഘടനകള്‍ എന്നിവയെക്കുറിച്ച പരാമർശിക്കുന്നു.
ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ശേഖരം: രാഷ്ട്രമീമാംസ

ഉള്ളടക്കത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഫയലുകൾ:(Files in This Item:)

ഫയൽ നമ്പർ വിവരണം Sizeഫോർമാറ്റ്‌
1 29.5 KBMicrosoft Wordഡൗണ്‍ലോഡ് Preview