വിജ്ഞാന കലവറ > എസ് ഐ ഇ പി > സർവവിജ്ഞാനകോശം > ശാസ്ത്രം > ഭൗതികം > ഭൗതികം-മറ്റുള്ളവ >

താങ്കൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉള്ളടക്കം

ശീർഷകം: അന്താരാഷ്ട്ര ഭൂഭൗതിക വര്‍ഷം
മറ്റു ശീർഷകങ്ങൾ: International Geophysical Year
ലേഖകൻ: കേരള സംസ്ഥാന സർവവിജ്ഞാനകോശം പത്രാധിപ സമിതി
പ്രസിദ്ധീകരണ തിയതി: 2007
പ്രസാധകർ: കേരള സംസ്ഥാന സർവവിജ്ഞാനകോശം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
സംഗ്രഹം: അന്താരാഷ്ട്ര ശാസ്ത്രീയ സഹകരണവർഷം, ഭൂമിയുടെ ഭൗതിക സവിശേഷതകൾ, അന്തരീക്ഷം, ഭൂസൗരബന്ധങ്ങൾ എന്നിവയെപ്പറ്റി ഗാഢമായ ഗവേഷണ പഠനങ്ങൾ നടത്താൻ വിനിയോഗിക്കപ്പെട്ട വർഷം. ഈ വർഷത്തിൽ ഇന്ത്യ, സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തവും നേട്ടങ്ങളും പ്രതിപാദിക്കുന്നു.
ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ശേഖരം: ഭൗതികം-മറ്റുള്ളവ

ഉള്ളടക്കത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഫയലുകൾ:(Files in This Item:)

ഫയൽ നമ്പർ വിവരണം Sizeഫോർമാറ്റ്‌
1 15.5 KBMicrosoft Wordഡൗണ്‍ലോഡ് Preview