വിജ്ഞാന കലവറ > എസ് ഐ ഇ പി > സർവവിജ്ഞാനകോശം > മാനവികം > നിയമം >

താങ്കൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉള്ളടക്കം

ശീർഷകം: അധീനനിയമനിര്‍മാണം
മറ്റു ശീർഷകങ്ങൾ: Subordinate Legislation
ലേഖകൻ: കേരള സംസ്ഥാന സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം പത്രാധിപ സമിതി
പ്രസിദ്ധീകരണ തിയതി: 2007
പ്രസാധകർ: കേരള സംസ്ഥാന സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
സംഗ്രഹം: ഒരു സമ്പ്രദായം. നിയമസഭ അംഗീകരിക്കുന്ന പൊതു നിയമങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഉപനിയമങ്ങൾ, ചട്ടങ്ങൾ മുതലായവയ്ക്ക് എക്സിക്യൂട്ടീവ് (നിർവഹണ വിഭാഗം) രൂപം നല്കുന്ന സമ്പ്രദായം.
ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ശേഖരം: നിയമം

ഉള്ളടക്കത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഫയലുകൾ:(Files in This Item:)

ഫയൽ നമ്പർ വിവരണം Sizeഫോർമാറ്റ്‌
1 22.5 KBMicrosoft Wordഡൗണ്‍ലോഡ് Preview