വിജ്ഞാന കലവറ > എസ് ഐ ഇ പി > സർവവിജ്ഞാനകോശം > ശാസ്ത്രം > ഗണിതം >

താങ്കൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉള്ളടക്കം

ശീർഷകം: അന്തര്‍ഗണനം, ബാഹ്യഗണനം
മറ്റു ശീർഷകങ്ങൾ: Interpolation, Extrapolation
ലേഖകൻ: കേരള സംസ്ഥാന സർവവിജ്ഞാനകോശം പത്രാധിപ സമിതി
പ്രസിദ്ധീകരണ തിയതി: 2007
പ്രസാധകർ: കേരള സംസ്ഥാന സർവവിജ്ഞാനകോശം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
സംഗ്രഹം: പരസ്പരബന്ധമുള്ള രണ്ട് ചരങ്ങളുടെ അറിയാവുന്ന മൂല്യങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു ചരത്തിന്റെ മൂല്യത്തിനനുസൃതമായി രണ്ടാമത്തേതിന്റെ മൂല്യം നിർണയിക്കുന്ന സ്ഥിതിവിവരശാസ്ത്രസമ്പ്രദായം.
ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ശേഖരം: ഗണിതം

ഉള്ളടക്കത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഫയലുകൾ:(Files in This Item:)

ഫയൽ നമ്പർ വിവരണം Sizeഫോർമാറ്റ്‌
1 87.5 KBMicrosoft Wordഡൗണ്‍ലോഡ് Preview