വിജ്ഞാന കലവറ > എസ് ഐ ഇ പി > സർവവിജ്ഞാനകോശം > പ്രയുക്തശാസ്ത്രം > വൈദ്യശാസ്ത്രം > വൈദ്യശാസ്ത്രം-മറ്റുള്ളവ >

താങ്കൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉള്ളടക്കം

ശീർഷകം: അമീബിക പ്രതൗഷധങ്ങള്‍
മറ്റു ശീർഷകങ്ങൾ: Antiamoebic drugs
ലേഖകൻ: കേരള സംസ്ഥാന സർവവിജ്ഞാനകോശം പത്രാധിപ സമിതി
പ്രസിദ്ധീകരണ തിയതി: 2007
പ്രസാധകർ: കേരള സംസ്ഥാന സർവവിജ്ഞാനകോശം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
സംഗ്രഹം: മരുന്നുകൾ. അമീബിയാസിസ് എന്ന രോഗത്തിനു പ്രതിവിധിയായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. എന്റമീബ ഹിസ്റ്റോളിറ്റിക്ക എന്ന ഇനമാണ് രോഗത്തിന് മുഖ്യകാരണം. ഈ രോഗത്തിന് പ്രതിവിധിയായി പ്രാകൃതികൗഷധങ്ങൾ, ആന്റിബയോട്ടിക്കുകൾ, സംശ്ലേഷിത-ഔഷധങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നു.
ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ശേഖരം: വൈദ്യശാസ്ത്രം-മറ്റുള്ളവ

ഉള്ളടക്കത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഫയലുകൾ:(Files in This Item:)

ഫയൽ നമ്പർ Sizeഫോർമാറ്റ്‌
1 41.5 KBMicrosoft Wordഡൗണ്‍ലോഡ് Preview