വിജ്ഞാന കലവറ > എസ് ഐ ഇ പി > സർവവിജ്ഞാനകോശം > ശാസ്ത്രം > ജീവശാസ്ത്രം > സസ്യശാസ്ത്രം >

താങ്കൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉള്ളടക്കം

ശീർഷകം: അനോനേസി
മറ്റു ശീർഷകങ്ങൾ: Annonaceae
ലേഖകൻ: കേരള സംസ്ഥാന സർവവിജ്ഞാനകോശം പത്രാധിപ സമിതി
പ്രസിദ്ധീകരണ തിയതി: 2007
പ്രസാധകർ: കേരള സംസ്ഥാന സർവവിജ്ഞാനകോശം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
സംഗ്രഹം: ഒരു സസ്യകുടുംബം. ബന്തം-ഹുക്കർ പദ്ധതിയനുസരിച്ച് ദ്വിബീജ സസ്യങ്ങളിൽ 'പോളിപെറ്റലെ' യിലെ 'തലാമിഫ്ളോറെ' എന്ന പരമ്പരയിലെ 'റനെയിൽ‌സ്' എന്ന ഗോത്രത്തിലാണ് ഈ സസ്യകുടുംബത്തെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ശേഖരം: സസ്യശാസ്ത്രം

ഉള്ളടക്കത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഫയലുകൾ:(Files in This Item:)

ഫയൽ നമ്പർ വിവരണം Sizeഫോർമാറ്റ്‌
1 36 KBMicrosoft Wordഡൗണ്‍ലോഡ് Preview